Hervorming Palliatieve Zorg


Hieronder volgen integrale teksten ‘Persmededeling over hervorming palliatieve zorg’ op 14 oktober 2023 van Hilde Crevits, de ‘Reactie van Actie Palliatieve Zorg*’ hierop in een opiniestuk op 16 oktober 2023 in De Standaard en ‘Het visiedocument. Hervorming van de palliatieve zorg in Vlaanderen’.

*Actie Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband tussen vzw Coda, W.E.M.M.E.L (expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’ inclusief vzw Forum Palliatieve Zorg en vzw LEIF) en vzw Netwerk Levenseinde.

- Persmededeling over hervorming palliatieve zorg op 14 oktober 2023 van Hilde Crevits.
Reactie van Actie Palliatieve Zorg.
Het visiedocument. Hervorming van de palliatieve zorg in Vlaanderen.