LEIFopleiding/LEIFnurse

Verpleegkundigen en andere zorgverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastores, kinesisten,…) hebben behoefte aan opleiding over de beslissingen bij het levenseinde.

Ze staan heel dicht bij de patiënt en worden nog al te vaak niet in het beleid betrokken. Bovendien worden bij het levenseinde frequent taken naar hen gedelegeerd waarvan de intenties niet altijd even transparant zijn.

Zoals voor de artsen voorzien we in opleiding en vorming, Gedurende de opleiding wordt inzicht verschaft in de diverse beslissingen bij het levenseinde en in de mogelijkheden van palliatieve zorg.

De opleiding bestaat uit 5 modules van elk 6 uur (9u30 tot 16 uur) die zowel in het na- als het voorjaar georganiseerd worden.


Voor meer informatie kan u terecht op www.leif.be

Naar het overzicht