PALM : Permanente vorming in palliatieve zorg voor Medici en Masters

Doelgroep

De opleiding in palliatieve zorg is niet alleen een must voor artsen die empathisch met hun patiënten omgaan, maar ze staat ook open voor alle andere professionelen met een master opleiding.

Programma

Een korte, coherente opleiding van 5 dagen in palliatieve zorg met een redelijk eigenzinnige aanpak. Deze vorming geeft inhoudelijk aandacht aan de 4 pijlers van palliatieve zorg en chronisch ziek zijn: pijn- en symptoomcontrole, psychologische begeleiding, sociale opvang en aandacht voor existentieel lijden. Ze doet dit op een (zelf)kritische, empathische maar nuchtere manier, rekening houdend met de realiteit en de actuele mogelijkheden. De opleiding wordt gegeven door docenten met jarenlange praktijkervaring. Buiten informatieoverdracht en training is er ook ruime aandacht voor een juiste attitude tegenover zwaar zieken.

De cyclus vormt samen met de LEIF-opleiding een tweeluik. Daar waar de LEIF-opleiding vooral aandacht heeft voor het omgaan met beslissingen bij het levenseinde en de zorgvuldige praktijk van euthanasie, legt de vorming palliatieve zorg vooral de nadruk op de opvang, zorg en de behandeling van ernstig ongeneeslijke zieken.

De opleiding wordt gepatroneerd door de Leerstoel “Waardig Levenseinde” van deMens.nu aan de VUB. Download hier de folder.

Programma

  1. Begrippen palliatieve zorg, historiek, voorzieningen, veranderingsprocessen, overgang van curatie naar palliatie, vroege communicatie over palliatieve zorg en levenseinde, communicatieproces rond slecht nieuws, Voorafgaande zorgplanning door huisarts
  2. Palliatieve therapieën: verwacht ziekteverloop oncologische aandoeningen, palliatieve heelkunde, palliatieve radiotherapie, palliatieve medische therapieën, multidisciplinair oncologisch consult, introductie niet–oncologische aandoeningen, palliatieve zorg bij kinderen- ouderen-personen met een zware beperking
  3. Pijn- en symptoomcontrole: definiëring pijn, gebruik subcutane pijnpomp, neuropatische pijn, interventionele pijntechnieken, casuïstiek, psychische symptomen (angst, depressie, delirium, dementie), zwakte en anorexie-cachexie, urologische problemen.
  4. Palliatieve therapieën voor gastro-intestinale problemen (mondzorg, nausea/emesis, hik, ascites, darmobstructie, diarree, constipatie, incontinentie), therapieën voor pulmonaire problemen (hoesten, dyspneu, pleurale effusie), huid- en wondproblemen, urgenties in palliatieve zorg, palliatieve sedatie, praktijk van palliatieve interventies in thuiszorg, ziekenhuis, eenheid, dagcentrum en rol CRA.
  5. Ethische reflecties, casuïstiek, handvaten en tools voor rouwzorg, draagkracht en levensbeschouwing, kracht van kunst en cultuur in palliatieve zorg.

Aantal deelnemers

Max. 60 deelnemers

Data en tijdstippen

Op 5 zaterdagen van 9 tot 16u: 9/11/2019, 7/12/2019, 25/01/2020, 7/03/2020, en 9/05/2020.

Kostprijs

425 euro per deelnemer (cursusmateriaal en lunch inbegrepen).

Te betalen na inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Gediplomeerd arts of master in medische zorg (niet-masters kunnen ook deelnemen mits toelating na het schrijven van een motivatiebrief)

Attestering

De deelnemers krijgen een attest van de vorming en accreditatie Ethiek en Economie wordt voorzien.

Inschrijvingen

Leerstoel Waardig Levenseinde : 02/456.82.09 of info@waardiglevenseinde.eu

Naar het overzicht