Publicaties

Onderstaande boeken kunnen besteld worden via info@wemmel.center

book

Symptoombestrijding bij terminale aandoeningen

WHO (10 euro)

book

Pijnmedicatie bij chronische en palliatieve aandoeningen

Wim Distelmans (10 euro)


Een waardig levenseinde

Wim Distelmans (15 euro)

book

Het recht om te sterven

Wim Distelmans (15 euro)

book

Handboek voor palliatieve zorg

Derek Doyle and Roger Woodruff
Ingeleid en bewerkt door Wim Distelmans (15 euro)

                                                   

                                                        Voor altijd thuis

                                                       Désirée De Poot, Wim Distelmans (20 euro)

                                               

                                                    Voor ik het vergeet

                                                                    Wim Distelmans (15 euro)

Palliatieve sedatie
Trage euthanasie of sociale dood?

Wim Distelmans (20 euro)

Bibliotheek

Het Forum Palliatieve Zorg beschikt over een bibliotheek die door iedereen geraadpleegd kan worden.

Hier vindt u een overzicht van vakliteratuur, romans, kinderboeken, werkboeken, wetenschappelijke tijdschriften, eindwerken, doctorate en DVD’s die in huis aanwezig zijn en kunnen ontleend worden.