Klik op de afbeelding om de brochure te raadplegen                       
Voorafgaande zorgplanning


Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet langer zelf kan uitdrukken.

Meer en meer mensen willen 'met hun papieren' in orde zijn. Een reden is vaak dat ze iemand in hun nabijheid hebben zien overlijden op een wijze die ze zelf zeker niet willen. En dan begint de zoektocht naar 'wilsverklaringen'.

Talloze varianten van zulke wilsverklaringen worden aangeboden via het internet, zorginstellingen, sociale diensten, allerhande verenigingen enzomeer. Veel van deze goedbedoelde documenten blijken echter niet rechtsgeldig. Mensen weten niet welke nu betrouwbare wilsverklaringen zijn of niet. Men ziet door het bos de bomen niet meer.

Vandaar dat LEIF, met de steun van minister Maggie De Block, samen met de FOD Volksgezondheid en de Koning Boudewijnstichting een heel gebruiksvriendelijke brochure heeft samengesteld met 'de correcte voorafgaande wilsverklaringen' (zie de afbeeldingen hierboven: door erop te klikken kan men door de brochure bladeren).

Deze brochure maakt deel uit van de campagne 'Voorafgaande Zorgplanning. Waar een wil is, is een weg' en wordt ondersteund door 2 bijkomende: 1 voor de bevolking en 1 voor de professionele zorgverlener. 

Op deze wijze kan men aan voorafgaande zorgplanning doen, liefst in samenspraak met een deskundige zorgverlener. Het opstellen van deze wilsverklaringen is een dynamisch (denk)proces op zich. Door dit samen met een arts/zorgverlener te doen, begrijpen dezen ook beter wat men later nog wel of niet meer wil ondergaan. Uiteraard kan men achteraf  i.f.v. de actualiteit zijn wilsverklaringen altijd aanpassen of zelfs opnieuw intrekken.

Voor meer informatie of het bestellen van deze brochures:
tel: 02/456.82.01
email: info@wilsverklaringen.be  

 

Le planning de soins anticipé

En Belgique il existe cinq déclarations d’intention anticipées que l’on peut rédiger. Ainsi les médecins et les soignants peuvent tenir compte plus tard de la volonté du patient, lorsque celui-ci n’est plus capable de s’exprimer lui-même.

De plus en plus de personnes veulent être en ordre ‘avec leurs papiers’. Une des raisons est souvent qu’elles ont vu mourir quelqu’un de proche d’une façon qu’elles ne veulent certainement pas elles-mêmes. Et puis commence la recherche des ‘déclarations d’intention’.

Beaucoup de variantes de telles déclarations d’intention sont proposées par l’internet, les institutions de soins, les services sociaux, toutes sortes d’associations etc. Un grand nombre de ces documents bien intentionnés apparaissent toutefois ne pas être valides. On ne sait pas quelles sont maintenant les déclarations d’intention dignes de confiance. On ne sait plus à qui l’on peut se fier.

Voilà pourquoi LEIF, avec le soutien du ministre Maggie De Block, en coopération avec le SPF Santé Public et la Fondation du Roi Baudouin, a rédigé une brochure facile à l’usage reprenant les 'déclarations d’intention anticipées correctes' (voir images ci-dessus: vous cliquez sur les images et vous pourrez feuilleter la brochure).

Cette brochure fait partie de la campagne 'Planning de soins anticipé. Qui veut, peut' et sera soutenue par 2 brochures complémentaires: 1 pour la population et 1 pour le soignant professionnel. 

De cette manière on peut faire du planning de soins anticipé, de préférence en dialogue avec le soignant professionnel. La rédaction de ces déclarations d’intention est un procès (de réflexion) dynamique. En le faisant avec un médecin/soignant, ceux-ci comprendront mieux ce qui plus tard le patient voudra ou ne voudra plus subir. Il va de soi que l’on peut par la suite encore modifier ou même annuler ses déclarations d’intention en fonction de l’actualité.

Pour de plus amples informations:
tél: 02/456.82.01 e-mail: info@wilsverklaringen.be