Zouden we niet beter suïcidepreventie volle prioriteit geven, voor we legale uitwegen bouwen voor wie levensmoe is?

De Morgen - 29-oktober-2019
Naar het overzicht